Klachten registratie

DoedelArt is lid van de Vereniging Tekentaal en doet uiteraard zijn uiterste best om de therapie, coaching en lessen zo goed mogelijk te laten verlopen. Ondanks de zorgvuldigheid en professionaliteit die DoedelArt in acht neemt, kan het gebeuren dat u ontevreden bent over een handeling, beslissing of over de manier waarop de therapeut, coach, of docent met u omgaat.

Eerste mogelijkheid: u bespreekt uw klacht rechtstreeks met DoedelArt.

Als dit aan de orde is, dan adviseert Vereniging Tekentaal u om uw onvrede, uw klacht, te bespreken met DoedelArt. Vaak blijkt er sprake te zijn van een misverstand, het elkaar niet begrijpen. Door een gesprek kan de klacht vaak opgelost worden .

Op welk moment en bij wie kunt u een klacht indienen?

Gaat het niet om een misverstand of onbegrip, of u wilt uw klacht/onvrede om bepaalde redenen niet bespreken met de therapeut, coach of docent, dan kunt u via het klachtenformulier van de Vereniging Tekentaal uw klacht indienen.

De klachtenwet Wkkgz.

Het werk, dat een tekentherapeut doet, valt onder de klachtenwet de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. De tekentaaldocent / holistische tekendocent valt in de regel, door de aard van hun werkzaamheden, niet onder deze wet. Voor hen heeft Vereniging Tekentaal een eigen klachtencommissie.

Wie kan een klacht indienen?

  • De cliënt zelf als hij/zij 16 jaar of ouder is
  • Wettelijke vertegenwoordiger (zoals gezaghebbende ouder)
  • Iemand die door de cliënt gemachtigd is

Hoe kunt u uw klacht indienen bij Vereniging Tekentaal?

Download het klachtenformulier Wkkgz-klachten (u vindt dit formulier onder aan deze pagina) en e-mail het volledig ingevuld aan:  secretaris@tekentaal.nl .
Als onderwerp vermeldt u:  Klachtenformulier t.a.v. Contactpersoon klachten Vereniging Tekentaal. De contactpersoon klachtenopvang van Vereniging Tekentaal is Ellen Dekker.

Vervolg na indiening klacht.

Sinds de invoering van de Wkkgz handelen beroepsorganisaties niet zelf meer klachten af, als het gaat om een klacht tegen een zorgaanbieder (therapeut of coach). U heeft recht op een gratis en onafhankelijke klachtenfunctionaris die u ondersteunt en informeert. De Contactpersoon Klachten zorgt ervoor dat via de SCAG een klachtenfunctionaris wordt ingezet om u te helpen bij het formuleren en oplossen van de klacht.

De SCAG is een geschilleninstantie waarbij DoedelArt is aangesloten om te voldoen aan de Wkkgz, Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

De klachtenfunctionaris van de geschilleninstantie neemt contact met u op en beziet of u en de therapeut of coach toch nog tot een oplossing kunnen komen en informeert u over het proces. Mocht de reactie van de therapeut of coach op uw klacht voor u niet bevredigend zijn, dan kijkt de klachtenfunctionaris met u bij wie u uw klacht kan neerleggen voor een oordeel hierover.

Onderaan de pagina vindt u een link naar de klachtenfolder van de SCAG.

Klacht tegen een tekentaaldocent/ holistisch tekendocent.

Tekentaaldocenten/holistisch tekendocenten vallen door de aard van hun werkzaamheden in de regel niet onder de Wkkgz. Heeft u als cursist een klacht tegen een tekentaaldocent, dan zal de klachtencommissie van Vereniging Tekentaal dit via een eigen klachtenreglement onderzoeken. De klachtencommissie bestaat uit de Vereniging Tekentaal-klachtenfunctionaris en 2 andere leden, waaronder de secretaris.

U vindt hier het klachtenreglement van de Vereniging Tekentaal.

De klachtenfunctionaris van Vereniging Tekentaal voor docenten is: Ellen Dekker.

 

Downloads: